Top

Advertentie

0
0,00 EUR

Een wereldhandicap registreren

Om een handicap te registreren, hoeft u geen lid te zijn van een fysieke golfclub. Er zijn virtuele golfclubs zoals onze partner Golf4Holland waar u zichzelf via ons bij aan kunt sluiten om een handicap te registreren. Directe registratie bij de NGF is niet mogelijk.

Word lid van onze virtuele golfclub

Het doel van een handicapsysteem

Het handicapsysteem zorgt ervoor dat spelers van een verschillend niveau op een zo gelijkwaardig mogelijke basis met en/of tegen elkaar kunnen spelen. Door de regels van het Wereldhandicapsysteem worden handicaps aangepast aan de relatieve moeilijkheidsgraad van een golfbaan, zodat er een wereldwijde uniformiteit ontstaat. Spelen met een iemand uit een land aan de andere kant van de wereld zal dus op een eerlijke wijze mogelijk zijn.

Handicapping is uniek en geeft golf een extra aantrekkingskracht. U bent namelijk niet langer gebonden aan het speelniveau van uw medespeler of tegenstander om toch een competitieve ronde te spelen.

Uw eerste WHS-handicap registreren

Uw eerste handicap haalt u met het spelen van een qualifying scorekaart. Het spelen van uw eerste qualifying scorekaart doet u samen met een erkende marker, iemand die tenminste het golfregelexamen heeft behaald. U speelt uw q-kaart met handicap 54 en aan de hand van de Stablefordpuntentelling. In het clubhuis kunt u zien met welke baanhandicap u de golfbaan mag spelen. Dit kan betekenen dat u meer slagen krijgt dan 54.

Tijdens de ronde golf telt u het aantal slagen dat u per hole nodig heeft en berekent u de stablefordpunten. U heeft minimaal 36 punten nodig over 18 holes of 19 punten over 9 holes om uw minimale handicap van 54 te halen. Aan het einde van de ronde voert u deze scores in op de golfapp of op de computer in het clubhuis. Hoge scores worden hierbij automatisch aangepast naar de 'aangepaste bruto score', een netto dubbel bogey (par + 2 + handicapslagen). Na het spelen van de ronde golf wordt uw score in het systeem omgezet in een dagresultaat. Dit dagresultaat wordt verlaagd met 2 punten en dit zal uw eerste WHS-handicap zijn.

Voorbeeld:: U speelt 18 holes met handicap 54, maar de baanhandicap is 58. Dit betekent dat u over alle holes 3 extra slagen krijgt boven PAR en op de vier moeilijkste holes krijgt u 4 extra slagen boven PAR. De aangepaste bruto score berekent u door de volgende componenten bij elkaar op te tellen: PAR + 2 + handicapslagen op hole.

Qualifying kaarten moeten gespeeld worden onder Handicap Condities (voorheen Qualifying Condities).

De formule voor het berekenen van uw dagresultaat:
(113 / slope rating) x (par + baanhandicap - (aantal Stablefordpunten - 36) - Course Rating - (0,5 x PCC aanpassing) )

Een lange formule, maar gelukkig wordt het automatisch voor u berekend!

Totdat u meer dan twintig scores heeft ingeleverd, zal uw WHS-handicap volgens bepaalde regels berekend worden. Zodra u meer dan twintig scores heeft geregistreerd, treedt de soft cap en de hard cap inwerking. Dan zal een handicap in elk geval nooit meer dan vijf punten hoger worden dan de laagste handicap in de afgelopen 12 maanden.

Terminologie handicapsysteem

WHS-Handicap
officiële handicap tot 1 decimaal achther de komma die in heel de wereld geldt
Baanhandicap (WHS)
Een baanhandicap wordt opgesteld aan de hand van de handicap van de speler, de moeilijkheidsgraad van de golfbaan en de gekozen tees om vanaf te spelen. U kunt dit vergelijken met de playing handicap in het EGA-systeem.
Playing Handicap (WHS)
is een aangepaste baanhandicap bij het spelen van een gekozen spelvorm door de spelers of door de wedstrijdcommissie. Er kan bijvoorbeeld besloten worden dat de baanhandicap met 85% wordt verrekend (dit is overigens het aanbevolen getal bij een vierbal wedstrijdformat). In dit geval wordt een baanhandicap van 35 een playing handicap van 30 en een baanhandicap 21 wordt playing handicap 18.
Clubhandicap
verdwenen vanaf 2016. Daarvoor was het een handicap tussen de 36 en 54 met andere regels dan de EGA-Handicap
Aangepaste Bruto Score
de eerste score waarbij u in Stableford geen punten meer zou krijgen. Dit is de PAR van de hole + 2 slagen + het aantal extra slagen op de hole aan de hand van de handicap van een speler. Hoge scores en strepen hebben hierdoor minder invloed op het dagresultaat.
Dagresultaat
uw score wordt omgezet naar een score over 18 holes van een standaard golfbaan. Er wordt rekening gehouden met maximale scores op een hole, uw handicap, de gekozen kleur tee, de moeilijkheidsgraad van de baan en eventueel de PCC
PCC
een mechanisme dat het dagresultaat aanpast voor een bepaalde baan op een bepaalde dag als er door weersomstandigheden of door de setup van de baan op die dag heel hoge of heel lage scores zijn ingeleverd. Deels te vergelijken met de CBA-berekening uit het EGA-systeem
Soft Cap en Hard Cap
zorgen ervoor dat iemand niet onnodig hard stijgt in handicap als een speler bijvoorbeeld een tijdje uit vorm is of een blessure heeft. De softcap is als het ware een rem op de stijging van een handicap en de hardcap is een harde grens van de stijging van een handicap.

Hoe wordt een handicap berekend met het Wereldhandicapsysteem?

Wereldhandicapsysteem lijst met twintig scores

Een handicap wordt op een andere manier berekend dan in het EGA-handicapsysteem. Hierdoor reageert een handicap ook anders na het inleveren van een score door de golfer. Hoe raar het ook klinkt, maar bij een goede score kan uw handicap stijgen. Dit komt doordat er altijd wordt gekeken naar de beste acht scores van de laatste twintig ingevoerde scorekaarten. Een goede, nieuwe score kan dus een nog betere score uit de lijst van twintig kaarten laten verdwijnen. Uw handicap zal dan dus stijgen.

Op deze manier werkt de handicapberekening:

 1. U gebruikt uw actieve handicap om uw baanhandicap op te zoeken,
 2. U kiest zelf vanaf welke kleur tee u speelt,
 3. U noteert uw bruto score op de hole, een streep kan ook,
 4. Bij het invoeren van uw scorekaart wordt een dagresultaat berekend,
 5. Dit dagresultaat wordt toegevoegd aan uw lijst met twintig laatste scores,
 6. U krijgt een tijdelijke aanpassingen van uw handicap,
 7. Meestal de dag erna is de PCC bekend en krijgt u een definitieve aanpassing van uw handicap.

Telkens als u een scorekaart invoert, wordt deze omgerekend naar een dagresultaat. Het dagresultaat kunt u zien als het behaalde resultaat op die dag omgerekend naar een standaard golfbaan. In deze berekening wordt uw handicap, aangepaste bruto score, course rating, slope rating en Playing Conditions Calculation meegenomen. Daarnaast heeft u nog te maken met de ‘soft cap’, ‘hard cap’ en ‘exceptionele scores’. Gelukkig worden deze laatste drie methodes automatisch op uw scores toegepast, maar het is goed om te weten dat deze wel degelijk invloed hebben op uw uiteindelijke handicap.

Aangepaste bruto score vervangt Stableford

Voor het berekenen van uw handicap in het wereldhandicapsysteem wordt gebruikgemaakt van uw bruto score over 18 holes. Dit betekent dat er naar het totaal aantal slagen over 18 holes wordt gekeken en niet naar het aantal Stablefordpunten. Om een slechte score op een hole niet teveel invloed te laten hebben op uw eindscore, is de aangepaste bruto score ingesteld, ook wel netto dubbel bogey. Dit betekent dat uw score automatisch aangepast wordt naar de eerste score waarbij u in Stableford geen punten meer zou krijgen. Stel u krijgt op een PAR 4 volgens uw handicap twee extra slagen, dan is uw aangepaste bruto score PAR 4 + Handicapslagen + 2 = 4 + 2 + 2 = 8. Stel u heeft 10 slagen genoteerd, dan past het systeem dit automatisch aan naar 8 slagen.

Aangepaste bruto score - netto dubbel bogey

De aangepaste bruto score heeft alleen betrekking op de handicapberekening en staat verder los van de gespeelde spelvorm. In strokeplay noteert u bijvoorbeeld een 10, maar voor de handicapberekening wordt deze aangepast naar 8.

Mogelijke spelvormen bij handicapscores

Het is bij mogelijk om de volgende spelvormen te gebruiken voor het lopen van qualifying scorekaarten. Elke spelvorm heeft een andere formule om het dagresultaat te berekenen die gebruikt wordt voor uw handicapregistratie.

 • Individueel strokeplay
 • Individueel Stableford
 • Tegen par/bogey
 • Maximum score

Tips bij het invullen van een fyieke scorekaart

Een kleine fout op de scorekaart kan betekenen dat u gediskwalificeerd wordt. Het is daarom erg belangrijk om op de volgende zaken te letten voordat u de scorekaart inlevert bij de wedstrijdcommissie en/of handicapcommissie.

 1. Vul de naam en/of lidcode van uzelf en uw marker in,
 2. Vul uw exact handicap en playing handicap in,
 3. Geef aan vanaf welke tee u speelt,
 4. Zorg dat uw scores kloppen, controleer samen met uw marker alle scores aan het einde van de ronde,
 5. Noteer achter de scores de stablefordpunten (indien van toepassing),
 6. Noteer uw resultaat bovenin het bestemde vierkant,
 7. Speler en marker moeten de scorekaart ondertekenen, hiermee gaat u beide akkoord met de ingevulde gegevens.

Handicap Condities

Om een gespeelde ronde te laten meetellen voor hadicapdoeleinden moet aan de Handicap Condities worden voldaan;

 1. De ronde wordt gespeeld over een door de NGF gemeten golfbaan met een gemeten lengte van minimaal 2.750 meter over 18 holes of 1.375 meter over 9 holes, tenzij de NGF dispensatie heeft verleend volgens Appendix III Reglement Clubhandicap 54,
 2. De golfbaan heeft een officiële Course en Slope Rating van de NGF, of een bevoegde buitenlandse Golf Federatie,
 3. De lengte van de te spelen golfbaan verschilt niet meer dan 100 meter over 18 holes of 50 meter over 9 holes met de lengte van de gemeten baan (werkzaamheden kunnen dit beïnvloeden),
 4. De golfregels zoals vastgesteld door de R&A Rules Limited en de Plaatselijke Regels van de golfclub zijn van kracht,
 5. Er wordt gespeeld met volledige handicap verrekening,
 6. De ronde golf wordt gespeeld onder toezicht van een marker.
Advertentie