Top

Advertentie

0
0,00 EUR

Het wereldhandicapsysteem (WHS)

Alle informatie over het huidige EGA-handicapsysteem

Vanaf 1 januari 2021 zal over heel de wereld het wereldhandicapsysteem gelden. Tot die tijd kunnen golfers nog tot zes verschillende handicapsystemen tegenkomen. Bij de overgang naar het nieuwe systeem wordt uw handiap anders berekend en worden qualifying scorekaarten op een nieuwe wijze verwerkt. Maar wat betekent dit voor beginnende golfers en voor golfers die al een handicap bezitten?

Veel gestelde vragen over het wereldhandicapsysteem (WHS)

De grootste voordelen van het wereldhandicapsysteem

 1. Uniform handicapsysteem voor alle golfers in de wereld,
 2. Scorekaarten uit alle landen geldig voor handicapdoeleinden,
 3. Betere weergave van de handicap van een speler,
 4. Lage handicappers kunnen ook q-kaarten lopen over 9 en 18 holes,
 5. Herkenning van exceptionele scores en een reactie daarop,
 6. Playing Conditions Calculations (PCC) herkent de moeilijkheidsgraad op een bepaalde dag.

Met het wereldhandicapsysteem kan eenvoudig met iedereen op de wereld onder dezelfde voorwaarden gegolfd worden. Scorekaarten zullen dan ook uit elk land gebruikt kunnen worden voor uw handicap. De handicapberekening zal niet langer gebaseerd zijn op een topprestatie van een golfer, maar veel beter het niveau van een golfer over een langere periode weergeven. Hier leest u later in dit artikel meer over. Iedereen kan, ongeacht zijn of haar handicap, een qualifying ronde spelen over 9 of 18 holes.

Wereldhandicapsysteem wereldwijd golfen

In het systeem zijn de softcap en hardcap ingesteld. Deze instelling kan ervoor zorgen dat een handicap geremd wordt in de stijging door een tijdelijke terugval in het spel (slechte vorm of blessure). Daar tegenover herkent het systeem ook extreem goede scores en zullen deze scores meer invloed krijgen op de nieuwe handicap van een speler.

Als laatste voordeel is de toevoeging van de Playing Conditions Calculations (PCC). In het kort houdt dit in dat een ingeleverde scorekaart wordt getoetst aan de op die dag aanwezige moeilijkheidsgraad van de golfbaan. De moeilijkheidsgraad kan onder andere beïnvloed worden door het weer en de baancondities (zoals smalle fairways met hoge rough of moeilijke pinposities). Het systeem vergelijkt alle scorekaarten van die dag van een bepaalde golfbaan en zal herkennen of de condities op die dag makkelijk of juist moeilijk waren.

Alle scores worden in het dagresultaat terugberekend naar een standaard baan. Hierdoor moeten alle golfbanen op dezelfde manier geclassificeerd worden in moeilijkheidsgraad. Dit betekent dat overal op dezelfde manier de course en slope rating van een golfbaan bepaald zullen worden.

Hoe wordt een handicap berekend met het wereldhandicapsysteem?

Wereldhandicapsysteem lijst met twintig scores

Een handicap wordt op een andere manier berekend dan in het EGA-handicapsysteem. Hierdoor reageert een handicap ook anders na het inleveren van een score door de golfer. Hoe raar het ook klinkt, maar bij een goede score kan uw handicap stijgen. Dit komt doordat er altijd wordt gekeken naar de beste acht scores van de laatste twintig ingevoerde scorekaarten. Een goede, nieuwe score kan dus een nog betere score uit de lijst van twintig kaarten laten verdwijnen. Uw handicap zal dan dus stijgen.

Op deze manier werkt de handicapberekening:

 1. U gebruikt uw actieve handicap om uw course handicap op te zoeken,
 2. U kiest zelf vanaf welke kleur tee u speelt,
 3. U noteert uw bruto score op de hole, een streep kan ook,
 4. Bij het invoeren van uw scorekaart wordt een dagresultaat berekend,
 5. Dit dagresultaat wordt toegevoegd aan uw lijst met twintig laatste scores,
 6. U krijgt een tijdelijke aanpassingen van uw handicap,
 7. Meestal de dag erna is de PCC bekend en krijgt u een definitieve aanpassing van uw handicap.

Telkens als u een scorekaart invoert, wordt deze omgerekend naar een dagresultaat. Het dagresultaat kunt u zien als het behaalde resultaat op die dag omgerekend naar een standaard golfbaan. In deze berekening wordt uw handicap, aangepaste bruto score, course rating, slope rating en Playing Conditions Calculation meegenomen. Daarnaast heeft u nog te maken met de ‘soft cap’, ‘hard cap’ en ‘exceptionele scores’. Gelukkig worden deze laatste drie methodes automatisch op uw scores toegepast, maar het is goed om te weten dat deze wel degelijk invloed hebben op uw uiteindelijke handicap.

Stablefordpunten verdwijnen in het handicapsysteem

Voor het berekenen van uw handicap in het wereldhandicapsysteem wordt gebruikgemaakt van uw bruto score over 18 holes. Dit betekent dat er naar het totaal aantal slagen over 18 holes wordt gekeken en niet naar het aantal Stablefordpunten. Om een slechte score op een hole niet teveel invloed te laten hebben op uw eindscore, is de aangepaste bruto score ingesteld, ook wel netto dubbel bogey. Dit betekent dat uw score automatisch aangepast wordt naar de eerste score waarbij u in Stableford geen punten meer zou krijgen. Stel u krijgt op een PAR 4 volgens uw handicap twee extra slagen, dan is uw aangepaste bruto score PAR 4 + Handicapslagen + 2 = 4 + 2 + 2 = 8. Stel u heeft 10 slagen genoteerd, dan past het systeem dit automatisch aan naar 8 slagen.

Aangepaste bruto score - netto dubbel bogey

De aangepaste bruto score heeft alleen betrekking op de handicapberekening en staat verder los van de gespeelde spelvorm. In strokeplay noteert u bijvoorbeeld een 10, maar voor de handicapberekening wordt deze aangepast naar 8.

Advertentie