Top

Advertentie

0
0,00 EUR

Nieuwsoverzicht Startende Golfers

Hindernissen zijn de nieuwe waterhindernissen 05 november 2018

Tot nu toe kenden we alleen waterhindernissen in golf. Vanaf 2019 komt daar verandering in en krijgen we te maken met hindernissen. Het belangrijkste verschil is dat hindernissen niet alleen uit water kunnen bestaan, maar ook uit bijvoorbeeld woestijn, jungle, lava, rotsen en dergelijke. Daarnaast zijn de golfregels een stuk soepeler geworden wat betreft grounden en het verwijderen van losse, natuurlijke voorwerpen in een hindernis.

Hindernissen ontwijken

Hindernissen worden net zoals waterhindernissen aangegeven met rode of gele aanduidingen. Een golfbal in een hindernis mag u spelen vanuit de hindernis of u kiest ervoor om de hindernis met één strafslag te ontwijken. Mocht u uw golfbal niet kunnen vinden, dan moet het bekend of praktisch zeker zijn dat uw golfbal tot stilstand is gekomen in een hindernis. Een gele hindernis kunt u op twee manieren ontwijken.

  • Een golfbal spelen van de plaats waar de oorspronkelijke bal is gespeeld (een drop met bijtelling van één strafslag),
  • Een bal droppen in een rechte lijn naar achteren, met bijtelling van één strafslag.

Video: procedure ontwijken van een hindernis

Een rode hindernis kan ook zijwaarts ontweken worden.

Video: zijwaarts ontwijken van een rode hindernis

Meer informatie over het droppen en ontwijken vindt u in het artikel Het droppen volgens de nieuwe regels

Grounden en losse natuurlijke voorwerpen verwijderen in een hindernis

Voor het spelen uit een hindernis zijn een aantal golfregels voor de golfer positief gewijzigd. Het spelen uit een hindernis valt onder dezelfde golfregels als spelen vanaf het algemene gebied. Dit wil zeggen dat u de grond of het water mag raken tijdens een oefenswing en u mag de golfclub bij de golfbal grounden. Losse natuurlijke voorwerpen mag u voor uw slag weghalen, maar zorg er wel voor dat uw golfbal niet beweegt bij het weghalen, anders krijgt u één strafslag.

Video: het aanraken van losse natuurlijke voorwerpen in hindernissen.

Advertentie