Top

Advertentie

0
0,00 EUR

Nieuwsoverzicht Startende Golfers

Het droppen van een bal volgens de nieuwe regels 14 oktober 2018

Het droppen van een golfbal zal bij de nieuwe golfregels, geldig vanaf januari 2019, een stuk anders gaan dan hoe menig golfer het zal herinneren. Niet alleen de manier van het droppen wordt gewijzigd, ook de mogelijkheden om een golfbal te droppen zullen veranderen. In dit artikel gaan we het 'nieuwe droppen' uitleggen aan de hand van illustraties.

De volgende onderdelen van het droppen komen aan bod:

  1. Hoe een golfbal gedropt moet worden,
  2. De juiste dropzone bepalen,
  3. Een correct gedropte golfbal moet in de dropzone eindigen,
  4. Een bal onspeelbaar verklaren in het algemene gebied en op de green,
  5. Een bal onspeelbaar verklaren in een bunker,
  6. Een hindernis ontwijken als de golfbal daarin beland is.

Hoe moet een golfbal gedropt worden?

Het droppen van een golfbal vanaf 2019 moet vanaf kniehoogte en door de speler zelf uitgevoerd worden. Het droppen moet in een specifieke dropzone en bij het loslaten van de golfbal mag er geen effect aan de golfbal worden gegeven om de uiteindelijke ligging van de golfbal te beïnvloeden. De golfbal mag voordat deze de grond raakt de speler of zijn of haar uitrusting niet raken.

Het is belangrijk bij het droppen dat de kniehoogte wordt bepaald als de golfer rechtop staat, de kniehoogte verlagen door bijvoorbeeld te knielen mag niet. De golfbal moet in de dropzone worden gedropt, maar de speler mag binnen of buiten dit gebied staan tijdens het droppen.

De situatie wordt uitgelegd in de volgende afbeelding of bekijk de video nieuwe procedure droppen van een golfbal.

Hoe een golfbal gedropt moet worden

De juiste dropzone bepalen

De dropzone wordt bepaald aan de hand van een referentiepunt en afhankelijk van de regel waaronder gedropt wordt, is de grootte van de dropzone één of twee clublengtes. De dropzone mag niet dichter bij de hole liggen, dus meestal is de dropzone een half ronde cirkel met het referentiepunt als middelpunt van de fictieve hele cirkel. Het kan zijn dat een dropzone begrensd wordt, omdat de dropzone bijvoorbeeld niet in de hindernis mag liggen waarvoor ontweken wordt of de dropzone moet volledig vrij zijn van de conditie die ontweken wordt.

Een dropzone bij golf bepalen

Een correct gedropte golfbal moet in de dropzone eindigen

Bij het droppen van een golfbal op de correcte wijze, moet deze tot stilstand komen in de dropzone. Zie onderstaande afbeelding.

Van links naar rechts zijn drie situaties getekend waarbij een golfbal gedropt wordt. De eerste situatieschets is een correct gedropte golfbal die in de dropzone tot stilstand komt. Het droppen is op een correcte wijze uitgevoerd. De tweede situatie geeft een drop weer die correct is uitgevoerd, maar de golfbal komt buiten de dropzone tot stilstand; de drop moet opnieuw uitgevoerd worden. De laatste situatie is een voorbeeld van een foute drop (bal komt buiten de dropzone neer op de grond) waarbij de golfbal uiteindelijk in de dropzone terechtkomt. De golfbal moet alsnog opnieuw gedropt worden.

Een drop moet correct uitgevoerd worden en binnen de dropzone eindigen

Wat te doen als een correct gedropte golfbal tot stilstand komt buiten de dropzone

U moet opnieuw op de juiste manier een golfbal droppen in de dropzone. Komt de golfbal weer tot stilstand buiten de dropzone, dan ontwijkt u een conditie op de volgende wijze:

  • U plaatst de golfbal op het punt waar de golfbal bij de tweede drop als eerste contact met de grond maakte,
  • Als de golfbal niet stil blijft liggen op deze plek, dan moet u de golfbal nogmaals op dezelfde plek proberen te plaatsen,
  • Als de golfbal na de tweede keer plaatsen niet blijft liggen, dan moet u een golfbal zo dicht mogelijk bij de originele plek plaatsen waar de golfbal stil blijft liggen. Zie regel 14.2e met de voorwaarden die hierbij gelden.

Een bal onspeelbaar verklaren in het algemene gebied en op de green

U kunt als speler alleen zelf een golfbal als onspeelbaar verklaren als deze overal op de baan ligt met uitzondering van een hindernis. Een hindernis kan alleen ontweken worden, ook als de bal volgens u onspeelbaar ligt.

In de onderstaande afbeelding zijn de drie mogelijkheden te vinden nadat u een golfbal onspeelbaar heeft verklaard in het algemene gebied en op de green. U krijgt één strafslag.

Een golfbal onspeelbaar verklaren in het algemene gebied en op de green

Optie 1 - slag en afstand

Een speler kan ervoor kiezen om de originele of een andere golfbal te spelen vanaf een dropzone met als referentiepunt de plek waar de vorige slag werd gemaakt (als deze plek onbekend is, dan moet deze plek zo goed mogelijk ingeschat worden). De dropzone mag één clublengte groot zijn vanaf het referentiepunt, mag niet dichter bij de hole liggen en moet op hetzelfde gebied op de baan liggen als het referentiepunt.

Optie 2: back-on-the-line

Een speler kan ervoor kiezen om de originele of een andere golfbal te droppen in een dropzone die op een lijn naar achteren ligt en vanaf de hole door de plek waar de bal onspeelbaar werd verklaard loopt. De speler heeft de vrijheid om zo ver naar achteren te gaan zoals hij of zij wilt, de grootte van de dropzone is één clublengte vanaf het referentiepunt, de dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en mag in een ander gebied op de baan liggen.

Optie 3: zijwaarts ontwijken

Als laatste optie kan de speler ervoor kiezen om zijwaarts te ontwijken. Het referentiepunt is in dit geval de plek van de originele golfbal, de grootte van de dropzone is twee clublengtes vanaf het referentiepunt, de dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en mag in een ander gebied op de baan liggen.

Een bal onspeelbaar verklaren in een bunker

U kunt als speler alleen zelf een golfbal als onspeelbaar verklaren als deze in een bunker ligt. De opties die u heeft bij het onspeelbaar verklaren van een golfbal met één strafslag in een bunker zijn hetzelfde als in het algemene gebied en de green. U heeft daarbij een extra mogelijkheid om buiten de bunker te droppen met twee strafslagen. De onderstaande afbeelding laat u alle mogelijkheden zien.

Een golfbal onspeelbaar verklaren in een bunker

Optie 4: back-on-the-line buiten de bunker

Een speler kan ervoor kiezen om de originele of een andere golfbal te droppen in een dropzone die op een lijn naar achteren ligt en vanaf de hole door de plek waar de bal onspeelbaar werd verklaard loopt. De speler heeft de vrijheid om zo ver naar achteren te gaan zoals hij of zij wilt, de grootte van de dropzone is één clublengte vanaf het referentiepunt, de dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en mag buiten de bunker liggen.

Een hindernis ontwijken als de golfbal daarin beland is

Als een golfbal in een hindernis ligt, mag de speler ervoor kiezen om de golfbal te spelen zoals deze ligt of de hindernis te ontwijken met één strafslag. Een hindernis kan aangegeven worden met gele of rode aanduidingen.

Ontwijken van een hindernis met gele aanduiding

Slag en afstand: een speler kan ervoor kiezen om de originele of een andere golfbal te spelen vanaf een dropzone met als referentiepunt de plek waar de vorige slag werd gemaakt (als deze plek onbekend is, dan moet deze plek zo goed mogelijk ingeschat worden). De dropzone mag één clublengte groot zijn vanaf het referentiepunt, mag niet dichter bij de hole liggen en moet op hetzelfde gebied op de baan liggen als het referentiepunt.

Back-on-the-line: een speler kan ervoor kiezen om de originele of een andere golfbal te droppen in een dropzone die op een lijn naar achteren ligt en vanaf de hole door de plek waar de originele golfbal het laatst de grens van de hindernis heeft gepasseerd loopt. De speler heeft de vrijheid om zo ver naar achteren te gaan zoals hij of zij wilt, de grootte van de dropzone is één clublengte vanaf het referentiepunt, de dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en mag in een ander gebied op de baan liggen behalve in dezelfde hindernis.

De situatie wordt uitgelegd in de volgende afbeelding of bekijk de video procedure ontwijken van een hindernis.

Een gele hindernis ontwijken

Ontwijken van een hindernis met rode aanduiding

Bij het ontwijken van een hindernis met rode aanduiding heeft u een extra mogelijkheid om te ontwijken inclusief de twee mogelijkheden zoals bij een hindernis met gele aanduiding.

Zijdelins ontwijken: een speler kan ervoor kiezen om zijwaarts te ontwijken. Het referentiepunt is de plek waar de golfbal het laatst de grens van de hindernis is gepasseerd, de grootte van de dropzone is twee clublengtes vanaf het referentiepunt, de dropzone mag niet dichter bij de hole liggen en mag in een ander gebied op de baan liggen behalve in dezelfde hindernis.

De situatie wordt uitgelegd in de volgende afbeelding of bekijk de video zijwaarts ontwijken van een rode hindernis.

Een rode hindernis ontwijken

Advertentie