Top

Advertentie

0
0,00 EUR

Nieuwsoverzicht Startende Golfers

Nieuwe golfregel: Afstandsmeters 01 februari 2014

Vanaf 1 januari 2014 is het toegestaan afstandsmeters te gebruiken tijdens nationale wedstrijden en tijdens de NGF-competitie. De NGF heeft hiervoor een plaatselijke regel ontwikkeld die aan alle golfclubs wordt aanbevolen. Het is te verwachten dat een groot deel van de golfclubs hier gehoor al zal geven en de plaatselijke regel ook op zal nemen in de locale regels.

De plaatselijke regel voor het gebruik van afstandsmeters is complex, doordat er een grote variatie aan afstandsmeters beschikbaar is. Kunt u uw afstandsmeter blijven gebruiken of valt deze buiten regel?

De nieuwe plaatselijke regel: Afstandsmeters

Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten.

Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een apparaat gebruikt dat ontworpen is om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, temperatuur, stokkeuze), overtreedt hij Regel 14-3, ongeacht of die extra functie werkelijk is gebruikt of uitgeschakeld is.

Smartphones zijn niet toegestaan als afstandsmeter.

Noot 1: Een afstandsmeter die ook helling/slope/gradient kan meten, is niet toegestaan, zelfs als deze optie is uitgeschakeld.

Noot 2: Een afstandsmeter die de speler advies kan geven (bijvoorbeeld advies over de stok voor de volgende slag), is niet toegestaan, zelfs als deze optie is uitgeschakeld.

Noot 3: Voor het gebruik van telefoons in het algemeen, anders dan als afstandsmeter, wordt verwezen naar: (Clubreglement, het wedstrijdreglement, etc).

Straf voor het gebruiken van een afstandsmeter die niet is toegestaan:

Diskwalificatie op grond van Regel 14-3.

Welke instrumenten zijn toegestaan als afstandsmeters?

U mag tijdens een ronde golf (wedstrijd, vriendschappelijk of Qualifying kaart) apparatuur gebruiken die uitsluitend afstanden kan meten. Indien een instrument ook ander metingen kan verrichten, zoals hoogteverschil, temperatuur of windsnelheid, mag dit apparaat niet gebruikt worden ook al zijn deze functies uitgeschakeld.

Door de grote variatie en de vele wijzigingen, is het helaas niet mogelijk een volledige lijst op te stellen met instrumenten die wel of niet zijn toegestaan. Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de golfer.

Waar moet u op letten bij het gebruik van een afstandsmeter?

De golfer is de verantwoordelijke voor het gebruik van een afstandsmeter die aan de eisen voldoet. Let bij de keuze van uw instrument op de volgende zaken.

  1. Lasers mogen geen slope edition bevatten. Deze lasers meten en verwerken hoogteverschillen in de berekeningen.
  2. GPS-systemen mogen alleen de afstand meten en geen verboden functies bevatten. Dit geldt eveneens voor trolley's met GPS-systemen. Specificaties zoals het bijhouden van scores, gemiste fairways en geslagen afstanden zijn wel toegestaan. Informatie over clubkeuze is bijvoorbeeld niet toegestaan.
  3. Smartphones als afstandsmeters zijn bij NGF-wedstrijden en in de NGF-competitie niet toegestaan. De NGF wil hiermee het gevaar van overtreding of dilemma's voor de marker/tegenstander bij het gebruik van smartphones zoveel mogelijk voorkomen. Voor het gebruik van telefoons voor andere doeleinden is een aparte bepaling in het Wedstrijdreglement opgenomen.
Advertentie