Top

Advertentie

0
0,00 EUR

Nieuwsoverzicht Startende Golfers

Samenwerking NGF en PGA met NVG 20 december 2013

Na een lange periode waarin een samenwerking tussen de NGF en de PGA met de NVG onmogelijk leek, hebben de drie grote Nederlandse golforganisaties hun handen ineengeslagen om op deze manier golf voor alle spelers nog aantrekkelijker te maken.

De opvallendste stap is de integratie van het 9-Stappenplan (initiatief NGF en PGA) met het Golfpaspoort (initiatief NVG) per 1 maart 2014. Tot voor kort waren dit concurrerende 'baanpermissiesystemen' om te starten met golfen. Door beide systemen in elkaar op te laten gaan, verwachten de partijen een beter systeem te ontwikkelen met een goede aansluiting op het officiële EGA-Handicapsysteem. Dit nieuwe systeem zal de naam "9-Stappenplan" dragen.

Samen met de deelnemende golfclubs, golfbanen en golfprofessionals zal een actieve kennisuitwisseling worden opgezet, om ervoor te zorgen dat er een betere binding ontstaat tussen golf en de (nieuwe) spelers.

Een belangrijk punt in de nieuwe samenwerking is de inspanning om meer gevorderde golfers deel te laten nemen aan het 9-Stappenplan. Dit zal vanzelfsprekend gebeuren via de golfverenigingen, golfbanen en golfprofessionals.

Overgang en toekomst 9-Stappenplan

Deelnemers van het NVG-Golfpaspoort zullen via een nog onbekende overgangsregeling van het NVG-systeem naar het gezamenlijke 9-Stappenplan stromen. Deze bijzondere overeenkomst moet het begin zijn van een verdere samenwerking tussen NGF, NVG en PGA-Holland.

Het jaar 2014 zal in het teken komen te staan van verdere intensivering van de samenwerking tussen de betrokken partijen om een nog gezonder golfklimaat te creëren. Het samenvoegen van twee golfsystemen is in ieder geval al een grote stap en belooft veel goeds voor de toekomst.

Momenteel zijn er in Nederland 390.000 golfers en ruim 200 golfbanen.

Advertentie