Top

Advertentie

0
0,00 EUR

Nieuwsoverzicht Startende Golfers

Jaarlijkse herziening handicap 01 januari 2014

Elk jaar wordt de handicap van een golfer beoordeeld door de handicapcommissie om te kijken of de handicap de speelvaardigheid van de golfer nog correct weergeeft. Als de commissie van mening is dat de handicap aangepast moet worden, is de jaarlijkse herziening van toepassing. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat een golfer een handicap heeft die bij zijn werkelijke speelsterkte past, zodat alle deelnemers in een golfwedstrijd zoveel mogelijk gelijke kansen hebben.

Maar wat is een jaarlijkse herziening? En hoe wordt deze berekend?

Verschil actieve en inactieve handicap

Als u minder dan 4 qualifying kaarten heeft ingeleverd, wordt uw handicap inactief omdat er niet genoeg scores zijn ontvangen om op een betrouwbare manier de jaarlijkse herziening uit te kunnen voeren. Dit geldt niet als u in het afgelopen jaar uw eerste handicap heeft gehaald, in dat geval komt uw handicap in aanmerking voor een jaarlijkse herziening als u meer dan 8 qualifying kaarten heeft ingeleverd.

  • U heeft minder dan 4 scores ingeleverd. Uw handicap is in het nieuwe jaar inactief en kan weer geactiveerd worden door minimaal 3 qualifying kaarten in te leveren. Om het jaar erop ook een actieve handicap te houden, moeten tenminste 4 scores ingeleverd worden.
  • U heeft in het afgelopen jaar uw eerste handicap verkregen. Uw handicap blijft actief. Indien u meer dan 8 qualifying kaarten heeft ingeleverd, kan uw handicap tijdens de jaarlijkse herziening alleen verlaagd worden.
  • U heeft 4 of meer scores ingeleverd. Uw handicap blijft actief en u komt in aanmerking voor de jaarlijkse herziening.

Wanneer komt een handicap in aanmerking voor een jaarlijkse herziening?

Er moeten minimaal 8 qualifying kaarten zijn ingeleverd om in aanmerking te komen voor de jaarlijkse herziening. In het voorgaande jaar moeten minimaal 4 scores zijn ingeleverd en deze mogen, indien nodig om aan 8 scores te komen, aangevuld worden met 4 scores van het jaar daarvoor. In 2014 betekent dit dat minimaal 4 scores uit 2013 moeten komen en deze mogen met maximaal 4 aangevuld worden uit 2012. Als dit het geval is, komt de handicap in aanmerking voor een jaarlijkse herziening.

Kan een handicap worden verhoogd als deze aan het einde van het jaar lager is dan aan het begin van het jaar?

Nee, een handicap mag niet op grond van de jaarlijkse herziening worden verhoogd als de handicap aan het einde van het jaar lager is dan aan het begin van het jaar.

Mag de Handicapcommissie afwijken van het voorstel tot aanpassing van de handicap?

Het computersysteem selecteert automatisch de golfers die in aanmerking komen voor de jaarlijkse herziening. Daarna berekent het systeem het aantal slagen verhoging of verlaging en voert de wijziging door. De handicapcommissie kan individuele gevallen onder buitengewone omstandigheden en op grond van goede argumenten aanpassen.

Wordt er bij de jaarlijkse herziening van 8 scores rekening gehouden met 9 of 18 holes?

Scores over 9 holes kunnen een vertekend beeld van de speelsterkte geven, omdat telkens 18 punten over de andere 9 holes worden toegevoegd. Daarom moet een 9-holesscore aangepast worden naar een 18-holesscore op de volgende manier:

Scores onder 36 punten: (aantal punten -18) x 2
Bijvoorbeeld: een score van 33 punten wordt (33-18) x 2= 15 x 2 = 30
Scores van 36 of meer punten worden niet aangepast.

Kan een inactieve handicap verhoogd en/of verlaagd worden?

Er moeten eerst 3 qualifying kaarten ingeleverd worden voordat uw handicap weer aangepast kan worden. Bij deze 3 qualifying kaarten gaat u uit van uw inactieve handicap. Na het inleveren van de derde scorekaart zal uw handicap aangepast worden.

Meer informatie over handicapregistratie en het handicapsysteem? Handicapsysteem en registratie

Advertentie