Top

Advertentie

0
0,00 EUR

Nieuwsoverzicht Startende Golfers

Vernieuwd golfregelexamen 2013 11 april 2013

Na een jaar met de introductie van het 9-Stappenplan door de NGF en PGA Holland en de wijziging van de naam GVB naar Clubhandicap 54, is de laatste stap van de invoering aangebroken; de nieuwe vragen voor het golfregelexamen 2013. Vanaf 1 februari is het vernieuwde boek 'Oefenvragen voor het Golfregelexamen 2013' te koop waardoor we inzicht hebben in de vernieuwde vragen voor het golfregelexamen 2013.

Het nieuwe theorie-examen van het golfexamen is gewijzigd in vorm, inhoud en ondersteuning waardoor dit nieuwe examen beter aansluit bij het 9-Stappenplan en de huidige boeken ter ondersteuning.

Het nieuwe golfregelexamen 2013 is voorzien van illustraties van diverse relevante regelsituaties, waarover de golfer vragen krijgt en door middel van multiple choice het juiste antwoord moet geven. Door meer beeldmateriaal toe te voegen aan het golfregelexamen worden de situaties herkenbaarder en beter te begrijpen. Hierdoor sluit het golfregelexamen beter aan op het bestaande boek 'Golfregels voor startende golfers'.

Voorbeeld oefenvraag golfregelexamen 2013

Oefenvragen voor het golfregelexamen 2013

Onderdelen en vragen in het golfregelexamen 2013

In het golfregelexamen 2013 is meer nadruk gelegd op de etiquettevragen door niet 5 maar 10 vragen over dit onderdeel te vragen. Het golfregelexamen bevat daarnaast 20 vragen over de golfregels waaronder 1 Stablefordvraag. Hiermee bestaat het nieuwe examen uit 30 vragen in totaal.

Tijdsduur van het golfregelexamen 2013

De tijd die de golfer voor het golfexamen heeft, blijft 60 minuten. Het aantal vragen dat goed beantwoord moet worden is in het vernieuwde golfexamen 23 van de 30 gestelde vragen. Het is niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van het Regelboekje of enig ander referentiemateriaal.

Eenmaal geslaagd voor het golfregelexamen blijft dit onderdeel onbeperkt geldig. Het golfregelexamen moet gehaald zijn voordat de golfer een handicap haalt, dit kan dus tijdens stap 1 of 2. De golfer ontvangt het Golfregelexamenbewijs na het succesvol behalen van het golfregelexamen.

Tot eind 2013 blijft het oude golfregelexamen ook mogelijk

Tot en met 31 december 2013 is het voor golfclubs toegestaan het oude golfregelexamen af te nemen. Op deze manier heeft iedere golfclub genoeg tijd om het nieuwe golfregelexamen in haar systeem te verwerken. Controleer dus goed bij de golfclub waar u het golfregelexamen af laat nemen welke versie zij gebruiken.

Online oefenen golfregelexamen 2013

U kunt gebruik blijven maken van de online oefenexamens van het golfregelexamen op onze website aangezien tot 1 april de golfregelexamens oude stijl worden afgenomen. Zodra wij de nieuwe vragen ontvangen van de NGF zullen wij deze zo spoedig mogelijk online zetten en u hierover berichten via de bekende kanalen.

Tijdlijn nieuw golfregelexamen 2013

1 februari 2013: Het nieuwe boek ‘Oefenvragen voor het Golfregelexamen’ beschikbaar.

1 maart 2013: Online database beschikbaar voor de clubs om zelf examens te kunnen genereren. Het oude oefenvragenboek is niet meer leverbaar.

1 april 2013: Het nieuwe Golfregelexamen gaat in. Online oefenen met de nieuwe examenvragen is mogelijk.

Advertentie