Top

Advertentie

0
0,00 EUR

Nieuwsoverzicht Startende Golfers

Nieuwe vragen GVB golfregelexamen 2012 28 april 2012

De kleine wijzigingen in de golfregels hebben ertoe geleid dat er ook een aantal vragen van het GVB golfregelexamen zijn gewijzigd. De meeste wijzigingen zijn klein van aard en omvatten slechts een wijziging in formulering of spelling. De vragen met de grootste wijzigingen hebben wij overzichtelijk hieronder geplaatst. De vragen worden getoond zoals deze nu gevraagd worden in het GVB golfregelexamen. De wijzigingen en het goede antwoord zijn vet gedrukt.

STROKEPLAY. Uw bal ligt in een bunker. U neemt uw stand in en bij de opzwaai voor de slag raakt u met uw stok het zand achter de bal. Wat is juist?

 • a. Vóór een slag mag u het zand niet met uw stok aanraken. U krijgt één strafslag.
 • b.Vóór een slag mag u het zand niet met uw stok aanraken. U krijgt twee strafslagen.
 • c. Bij de opzwaai mag u het zand raken mits u de ligging van uw bal niet verbetert. U krijgt geen straf.

Goede antwoord: B

Regel(s):R13-4
Definitie(s):Slag - Stroke

Uitleg: De speler mag voor hij een slag doet (de opzwaai is volgens de definitie geen onderdeel van de slag) naar een bal die in een hindernis is niet de grond (lees het zand) in de hindernis aanraken met zijn stok. Overtreding van deze regel kost twee strafslagen. De speler mag wel bij zijn neerzwaai het zand in de hindernis raken.

STROKEPLAY. Een speler neemt op de fairway zijn bal op, omdat hij denkt dat er nog Winterregels ("plaatsen") gelden. Dit laatste is echter niet het geval. De speler plaatst de bal 15 cm achter de oorspronkelijke plaats en slaat. Wat zeggen de Regels?

 • a. De speler krijgt één strafslag.
 • b. De speler krijgt twee strafslagen.
 • c. De speler krijgt drie strafslagen.
 • d. De speler wordt gediskwalificeerd.

Regel(s):R18-2a

Uitleg: Nu plaatsen niet meer geldt, heeft de speler de bal ten onrechte opgenomen en niet teruggeplaatst. De speler heeft de bal in het spel bewogen en krijgt daarom één strafslag volgens de regels. Indien een speler die verplicht is een bal terug te plaatsen dit niet doet, krijgt hij de algemene straf voor overtreding van Regel 18, van twee strafslagen. Er volgt geen extra straf volgens Regel 18, wat betekent dat de strafslag voor het bewegen van de bal vervalt.

STROKEPLAY, MATCHPLAY. Nadat een speler op de fairway zijn bal heeft geadresseerd, maar nog voordat hij zijn swing is begonnen, verrolt zijn bal. Wat moet hij doen?

 • a. Hij moet de bal spelen zoals hij ligt en hij krijgt één strafslag.
 • b. Hij moet de bal spelen zoals hij ligt en hij krijgt twee strafslagen.
 • c. Hij moet de bal terugplaatsen en hij krijgt één strafslag.
 • d. Hij moet de bal terugplaatsen, zonder straf.

Regel(s):R18-2b

Uitleg: Indien de speler zijn bal in het spel heeft geadresseerd en de bal beweegt voordat hij een slag heeft gedaan, wordt de speler geacht de bal te hebben bewogen en krijgt hij één strafslag. De bal moet worden teruggeplaatst, tenzij de bal beweegt nadat de speler zijn slag of de opzwaai met de stok voor de slag is begonnen en de slag wordt afgemaakt.

STROKEPLAY, MATCHPLAY. In welke van de onderstaande situaties mag de bal gespeeld worden? Een speler dropt de bal volgens de Regels en deze komt:

 • a. Buiten de baan tot stilstand.
 • b. Tot stilstand buiten de bunker na een drop in de bunker.
 • c. Tot stilstand in een positie waar de speler nog op het pad moet staan, dat hij net had ontweken, omdat zijn bal op het pad lag.
 • d. Na een drop voor een onspeelbare ligging opnieuw in een onspeelbare ligging terecht.

Regel(s):R20-2c

Uitleg: Een (opnieuw) onspeelbare situatie staat niet vermeld in Regel 20-2c en is dan ook geen reden om opnieuw te droppen. De speler kan kiezen de bal te spelen zoals hij ligt of om Regel 28 opnieuw toe te passen en daarvoor een tweede strafslag te accepteren. De overige drie situaties staan vermeld in Regel 20-2c als reden om opnieuw te droppen. Wordt de bal een tweede keer gedropt en komt hij opnieuw in een van deze situaties terecht, dan moet de speler de bal plaatsen op de plek van de tweede drop.

STROKEPLAY. Speler A haalt de vlaggenstok uit de hole en legt deze op de putting green, vlak achter de hole en doet vervolgens een slag op de green. Speler B is bang dat de bal van A de vlaggenstok zal raken en pakt de vlaggenstok op, waardoor A's bal kan doorrollen tot voorbij de plaats waar de vlaggenstok was gelegd.
Wat is juist?

 • a. A krijgt twee strafslagen, omdat een obstakel wordt opgepakt terwijl zijn bal beweegt.
 • b. A krijgt één strafslag, omdat een obstakel wordt opgepakt terwijl zijn bal beweegt.
 • c. Niemand krijgt straf. A moet de bal spelen zoals deze ligt.
 • d. De slag moet niet geteld worden en A moet de slag opnieuw doen. A krijgt geen straf. B krijgt twee strafslagen voor het beïnvloeden van de beweging van de bal.

Regel(s):R 1-2, R24-1

Uitleg: Wanneer een bal in beweging is, mag een obstakel dat de beweging van de bal zou kunnen beïnvloeden, niet worden weggenomen, met uitzondering van een bewaakte, omhooggehouden of weggenomen vlaggenstok of de uitrusting van de spelers.

STROKEPLAY, MATCHPLAY. Wanneer hebt u geadresseerd als uw bal op de fairway ligt?

 • a. Wanneer u uw stok vlak achter of vlak voor de bal hebt neergezet.
 • b. Wanneer u uw stand hebt ingenomen.
 • c. Wanneer u begonnen bent met uw slag.
 • d. Wanneer u uw stand hebt ingenomen én de stok vlak achter of vlak voor de bal hebt neergezet.

Regel(s):R18-2b
Definitie(s):Adresseren van de bal - Addressing the Ball

Uitleg: Als u uw bal adresseert op de fairway heeft u geadresseerd als u uw stok vlak achter of vlak voor de bal hebt neergezet. In een hindernis kunt u uw bal niet adresseren zonder straf op te lopen voor het neerzetten van de stok.

STROKEPLAY. Uw bal ligt in een bunker. U neemt uw stand in en zet uw stok voorzichtig op het zand. Uw medespeler beweert dat u nu twee strafslagen bij uw score moet optellen. Heeft hij gelijk?

 • a. Ja, in een bunker mag u met uw stok de grond niet aanraken. U krijgt dan twee strafslagen.
 • b. Nee, alleen in een waterhindernis mag u met uw stok de grond niet aanraken.
 • c. Nee, in een bunker en in een waterhindernis mag u met uw stok de grond niet aanraken. U krijgt dan één strafslag.
 • d. Nee, u mag altijd uw stok in het zand zetten. U krijgt hier geen strafslagen voor.

Regel(s):R13-4

Uitleg:Wanneer uw bal in een hindernis ligt en u wilt hem eruit slaan, mag u met de stok niet de grond aanraken (niet grounden). Zet u toch uw stok op de grond, dan moet u twee strafslagen bij uw score optellen.

Advertentie