Top

Advertentie

0
0,00 EUR

Nieuwsoverzicht Startende Golfers

Nieuwe gewijzigde golfregels 2012-2015 02 januari 2012

Vanaf 1 januari 2012 zijn de golfregels gewijzigd en gelden nieuwe golfregels. De golfregels worden elke vier jaar herzien door de R & A. De nieuwe golfregels van 2012 brengen weinig grote veranderingen met zich mee.

Een goede wijziging is een betere globalisering van golf door het format, de context en de omslag van het boek voor golfregels wereldwijd hetzelfde te maken.

De belangrijkste veranderingen worden hier toegelicht:

Nieuwe golfregels 2012 golfboekje

Definities

Adresseren van de bal: de speler heeft de bal geadresseerd, zodra hij zijn club voor of achter de bal heeft geplaatst, ongeacht of hij zijn stand heeft ingenomen.

Starttijd (Regel 6-a)

Een speler die binnen 5 minuten na zijn startijd op de afslag arriveert, wordt nu gestraft met twee slagen (strokeplay) of verlies van de eerste hole (matchplay). De straf van diskwalificatie, die voorheen werd opgelegd voor deze overtreding, wordt nu als disproportioneel beschouwd.

De straf van twee slagen (strokeplay) of het verlies van de eerste hole (matchplay) werd eerder al als opmerking bij de huidige regel genoteerd, maar is nu dus gewijzigd tot regel.

Bal in de hindernis, verboden handelingen, uitzondering (Regel 13-4)

Oorspronkelijk was het niet toegestaan om bijvoorbeeld het zand in een bunker aan te harken tot nadat de speler had gespeeld. De nieuwe regel is dat dit op elk moment mag, maar alleen uit zorg voor de baan. De speler mag bijvoorbeeld niet zijn stand verbeteren met het harken van de bunker.

Officiƫle regeltoelichting:Het wordt een speler nu toegestaan, als zijn bal in een hindernis ligt, om zand of aarde vlak te maken, zelfs voor het spelen van zijn bal uit de hindernis met als enig doel zorg voor de baan, mits niet de ligging van zijn bal of de ruimte voor de voorgenomen swing wordt verbeterd (overtreding Regel 13-2) en niet de gesteldheid van de bunker wordt getest.

Reden voor deze wijziging was dat een speler in het verleden een straf van twee slagen opliep als hij voor een slag in een bunker een voetstap aanharkte. Een dergelijke straf wordt nu door de R&A en de USGA als disproportioneel beschouwd.

Bal beweegt na adresseren (Regel 18-2b)

Indien, nadat de speler zijn bal in het spel heeft geadresseerd, de bal beweegt als gevolg van iets anders dan een slag (bijvoorbeeld een windvlaag), dan loopt de speler vanaf 2012 geen straf meer op. Voor 2012 liep de speler hiervoor een straf op. De bal moet worden gespeeld van zijn nieuwe positie.

Spelen van een verkeerde plaats; Strokeplay (Regel 20-7c)

Noot 3 is aangepast om ervoor zorg te dragen dat een speler, die wordt gestraft voor het spelen van een verkeerde plaats, in de meeste gevallen maximaal twee slagen straf zal oplopen, zelfs als een andere regel is overtreden voorafgaand aan het doen van zijn slag.

Advertentie