Top

Advertentie

0
0,00 EUR

Nieuwsoverzicht Startende Golfers

Jaarlijkse handicapherziening 2022 02 februari 2022

Elk jaar heeft een golfclub de mogelijkheid om een jaarlijkse handicapherziening uit te voeren. Het is geen verplichting voor de golfclubs, maar het wordt door de NGF sterk aanbevolen. Ook na de invoering van het wereldhandicapssyteem, blijft deze herziening plaatsvinden. Wat betekent dit voor uw handicap?

Een jaarlijkse handicapherziening zal niet veel spelers treffen. Het handicapsysteem zorgt er namelijk voor dat de speelsterkte van een speler onder normale omstandigheden al juist weergeeft. Er zijn een aantal situaties te bedenken waardoor een handicapcommissie van een golfclub kan besluiten een handicap in overleg met de speler aan te passen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Als een spelers geblesseerd is geraakt of juist hersteld is van een blessure.
 • Als een speler weinig scores inlevert waardoor de handicap niet automatisch voldoende wordt bijgesteld.
 • Als de handicap van een speler bij een incidentele uitzonderlijke score te veel is verlaagd.
 • Als een speler zijn/haar handicap manipuleert (bewust hoog of laag houdt).
 • Als de stijging van een handicap van een speler te veel beperkt wordt door de Hard Cap.

Hoe wordt bepaald of een herziening noodzakelijk is?

De NGF gebruikt een algoritme om van alle spelers in Nederland een voorselectie te maken. De handicapcommissie van de golfclub kan de lijst van hun eigen spelers downloaden en zien welke spelers aangemerkt zijn door het algoritme. De handicapcommissie zal uiteindelijk een screening uitvoeren en bepalen of een herziening al dan niet noodzakelijk is.

De analyse van de handicapcommissie richt zich onder andere op de volgende zaken:

 • De scorehistorie van de speler.
 • Het verloop in de handicap, zoals verschillen in de handicap in de afgelopen 12-24 maanden.
 • Afwijkingen van het te verwachten scorepatroon in de afgelopen 12-24 maanden.
 • De frequentie van ingeleverde scores in de afgelopen 12 maanden ten opzichte van de voorgaande 12 maanden.
 • Het verschil tussen gemiddelde dagresultaten in qualifying ronden met vrienden en in qualifying wedstrijden.
 • De beschikbare scores in niet-qualifying wedstrijden (matchplay, driestokken, vossenjacht, etc.).
 • De verhouding tussen 9-holes ronden en 18-holes ronden.
 • De tijd die is verstreken sinds de speler zijn/haar handicap heeft gespeeld.
 • Het aantal scores dat is ingeleverd sinds de speler zijn/haar handicap heeft gespeeld.
 • Handicap aanpassingen als gevolg van exceptionele scores.
 • Alle andere kennis die de commissie heeft over de golfvaardigheid van de speler, zoals verbeterd spelpeil als gevolg van golflessen, slechtere resultaten als gevolg van weinig spelen, leeftijd, blessures of ziekte.

Over het algemeen zal de handicapcommissie een handicap van een speler aanpassen, zodat deze speler niet meer door het algoritme gemarkeerd wordt. Dit wordt bereikt door de handicap te verhogen of te verlagen waardoor de bandbreedte waarin de verwachte scores zouden moeten vallen beter aansluit bij de behaalde scores.

Wat als u als speler het niet eens bent met een handicapherziening?

Een handicapherziening gaat idealiter in overleg met de speler. Een speler die het niet eens is met een herziening kan zijn of haar handicapcommissie hierover informeren. Het uitgangspunt bij de uiteindelijke beslissing zal met name afhangen van het voordeel dat een speler heeft bij het niet inzetten van een herziening. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat een speler een handicap heeft die laag genoeg blijft om in een bepaald team mee te kunnen spelen. In dit soort gevallen zal een herziening die een verhoging betreft minder snel niet uitgevoerd worden, omdat hiermee een speler een voordeel kan krijgen.

Advertentie