Top

Advertentie

0
0,00 EUR

Nieuwsoverzicht Startende Golfers

Gaten, obstakels en tijdelijk water zonder straf ontwijken 02 november 2018

In de golfregels vanaf 2019 bestaat de nieuwe term abnormale baanomstandigheid die overal, behalve in een hindernis, zonder straf ontweken mag worden. Abnormale baanomstandigheden zijn gaten van een dier, grond in bewerking, vaste obstakels en tijdelijk water. De abnormale baanomstandigheden mogen met een drop ontweken worden en in een bunker mag ook gekozen worden om met één strafslag buiten de bunker te droppen.

Wanneer mag een speler een abnormale baanomstandigheid zonder straf ontwijken?

Zolang uw golfbal niet buiten de baan of in een hindernis ligt, mag u een abnormale baanomstandigheid zonder straf ontwijken wanneer:

  • uw golfbal een abnormale baanomstandigheid raakt of erin of erop ligt,
  • de abnormale baanomstandigheid bij het innemen van de stand en in het gebied van de voorgenomen swing in de weg zit,
  • op de green de abnormale baanomstandigheid op de speellijn ligt (dit mag op of naast de green zijn).

Bij het droppen zorgt u ervoor dat u gebruikmaakt van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering. Zie hiervoor de onderstaande afbeelding. Op positie B1 ligt de golfbal in of op de abnormale baanomstandigheid en het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering is punt P1. Op positie B2 ligt de golfbal zo dat u als speler last heeft van de abnormale baanomstandigheid bij het innemen van de stand en het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering is hierbij P2.

Gaten, obstakels en tijdelijk water zonder straf ontwijken

Abnormale baanomstandigheden ontwijken in het algemene gebied

In het algemene gebied mag u een abnormale baanomstandigheid ontwijken door het gebruik van een drop met de originele golfbal of een andere golfbal. U bepaalt het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering en u zorgt ervoor dat uw golfbal tot stilstand komt in de dropzone. De dropzone heeft als referentiepunt het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering, heeft een grootte van één clublengte vanaf het referentiepunt, ligt niet dichter bij de hole en ligt in het algemene gebied.

Abnormale baanomstandigheid ontwijken in het algemene gebied van de golfbaan

Abnormale baanomstandigheden ontwijken in een bunker

Als u in een bunker last heeft van een abnormale baanomstandigheid dan heeft u de optie om deze te ontwijken zonder straf of u kunt de golfbal buiten de bunker droppen met één strafslag.

Het ontwijken zonder straf betekent dat de dropzone binnen de bunker moet liggen en u moet handelen volgens regel 16.1b (Abnormale baanomstandigheid ontwijken in het algemene gebied). In de onderstaande afbeelding is uitgegaan van een rechtshandige golfer bij het bepalen van de dropzone.

Als u buiten de bunker wilt droppen met één strafslag, gebruikt u de back-on-the-line methode. U trekt een lijn vanaf de hole door het punt waar de originele bal in de bunker lag. Op deze denkbeeldige lijn kiest u een referentiepunt dat verder weg ligt dan de originele golfbal, u bepaalt zelf hoe ver u terug gaat. De grootte van de dropzone is één clublengte en mag in elk gebied van de baan liggen.

Abnormale baanomstandigheid ontwijken in een bunker van de golfbaan

Abnormale baanomstandigheden ontwijken op een green

Op een green bepaalt u het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering en hier plaats u de originele of andere golfbal om een abnormale baanomstandigheid zonder straf te ontwijken. In de onderstaande afbeelding is uitgegaan van een linkshandige speler om deze plek te bepalen. De locatie van de te plaatsen golfbal moet op de green of in het algemene gebied liggen en mag niet dichter bij de hole zijn.

Abnormale baanconditie ontwijken op een green van de golfbaan

Advertentie