Top

Advertentie

0
0,00 EUR

Nieuwsoverzicht Startende Golfers

Modernisering golfregels vanaf 2019 29 maart 2017

Sinds 1952 hebben de R&A en de USGA gezorgd voor gelijke golfregels over de hele wereld. Elke vier jaar worden deze golfregels aan revisies onderworpen en heel af en toe worden de golfregels ingrijpend gewijzigd. Het jaar 2019 staat in het teken van zo een grote wijziging van de golfregels met als doel om de golfsport eenvoudiger te maken.

Waarom komt er een grote herziening net zoals in 1984?

De golfregels voorzien van revisies is een perfecte manier om de regels aan te passen aan de situaties en opvattingen van dat moment. De keerzijde van het herijken is dat de golfregels ingewikkelder zijn geworden door uitzondering op uitzondering. De zorgen die leven op dit gebied zijn onder te verdelen in twee categorieën:

  1. De regels zijn ingewikkeld en het doel is niet altijd duidelijk,
  2. De golfregels hebben op veel vlakken weinig te maken met de gemiddelde golfer.

De aanstaande herziening moet ervoor zorgen dat de golfregels beter aansluiten bij de grootste groep golfers die bestaat uit recreatieve spelers. De golfregels zijn op dit moment teveel gericht op het professionele deel van de sport, waardoor de regels niet altijd makkelijk toe te passen zijn. De wijzigingen zorgen er tevens voor dat de golfregels minder streng en eenvoudiger worden.

De voorgenomen wijzigingen van de golfregels hebben betrekking op 7 hoofdonderdelen

Let op: dit zijn de concepten van de nieuwe golfregels en deze komen niet geheel overeen met de uiteindelijke nieuwe golfregels in 2019.

  1. Wanneer er iets gebeurt met een bal in het spel
  2. Het nemen van relief
  3. Speciale regels voor speciale onderdelen op de golfbaan
  4. Toegestane uitrusting
  5. Hoe een slag voorbereid en uitgevoerd wordt
  6. Stimuleren van een hogere speelsnelheid
  7. Vertrouwen op de integriteit van spelers

U kunt uw mening geven over de voorgestelde regels

De regelmakers willen graag feedback over hun voorgestelde wijzigingen van de golfregels. U kunt een enquête invullen met uw bevindingen over de wijzigingen van de golfregels.

Geef uw mening over de nieuwe golfregels

1. Wanneer er iets gebeurt met een bal in het spel

Dit onderdeel is onderverdeeld in drie categorieën.

Bal in rust onopzettelijk bewogen

Onopzettelijk uw bal bewegen tijdens het zoeken: niet langer strafbaar.

Onopzettelijk uw bal of balmarker bewegen op de green: niet langer strafbaar

Nieuwe standaard voor het beslissen of u uw bal heeft bewogen: u heeft alleen uw bal bewogen als het virtually certain (95% zeker) is dat dit het geval was.

Terugplaatsen van een bewogen of opgenomen bal

Nieuwe procedure als de oorspronkelijke plek van de bal in rust niet precies bekend is: u moet de bal terugplaatsen zo dicht mogelijk op de oorspronkelijke positie (in plaats van een bal droppen op deze positie). Als deze oorspronkelijke positie op, onder of tegen objecten was (zoals gras), moet de bal op, onder of tegen deze objecten teruggeplaatst worden.

Bal in beweging onopzettelijk van richting veranderd

Als een bal in beweging door uzelf, uw uitrusting, uw caddie of door iemand die de vlaggenstok bewaakt of weghaalt van richting wordt veranderd: niet langer strafbaar

2. Het nemen van relief

Dit onderdeel is onderverdeeld in vier categorieën.

De bal droppen in een aangewezen relief area (drop locatie)

Vereenvoudigde manier van droppen: een golfbal droppen moet op minimaal 2,54 centimeter (1 inch) boven de grond, planten of andere objecten en de golfbal mag geen planten of andere natuurlijke of artificiële objecten aanraken tijdens het droppen. De bal moet losgelaten worden zodat deze door de lucht valt voordat de bal stil komt te liggen.

Aangewezen relief area (drop locatie): de bal moet gedropt en gespeeld worden vanuit één gedefinieerde relief area. In de huidige regels moet een bal in een bepaalde zone gedropt worden, rolt de bal weg naar een van de negen specifieke plekken dan moet er opnieuw gedropt worden.

Vaste maten voor een relief area in plaats van clublengtes: de relief area zal uit vaste maten bestaan van 20 inches of 80 inches in plaats van een of twee clublengtes.

Een verloren bal

Kortere tijd om bal te zoeken: een bal moet als verloren worden beschouwd als deze niet binnen 3 minuten vanaf dat u begint met zoeken gevonden is. Op dit moment mag er 5 minuten naar een bal gezocht worden.

Ingebedde bal

Relief bij een ingebedde bal zonder straf: als de golfbal ingebed is in de general area (nieuw begrip voor 'door de baan'), met uitzondering van zand, mag er een relief genomen worden zonder strafslag.

3. Speciale regels voor speciale onderdelen op de golfbaan

Dit onderdeel is verdeel over drie categorieën.

De putting green

Putten met de vlaggenstok in de hole: geen straf als de bal vanaf de green wordt geput en de vlaggenstok raakt.

Het repareren van schade aan de green: geen straf voor het repareren van vrijwel alle schades aan de green (inclusief spike markeringen en schade door dieren).

Het raken van de puttinglijn: geen straf voor het raken van de puttinglijn door uzelf of door uw caddie zolang de condities van de lijn niet verbeterd worden waardoor uw slag beïnvloed wordt.

Terugplaatsen van een stilliggende bal die beweegt nadat u deze had gemarkeerd, opgepakt en teruggelegd heeft: terugplaatsen op de green mag in dit geval, ook als de bal wordt bewogen door wind of een andere onduidelijke reden.

Het markeren en oppakken van de bal door de caddie: geen straf als uw caddie dit doet zonder uw nadrukkelijke goedkeuring.

Penalty Areas (nieuwe benaming voor waterhindernissen)

Penalty areas bestaan niet alleen uit water: De rode en gele gemarkeerde penalty areas voor waterhindernissen mogen ook bestaan uit andere gebieden zoals woestijn, jungle of lavagebieden.

Gebruik van penalty areas uitgebreid: het bestuur heeft de bevoegdheid om penalty areas als rood te markeren in plaats van geel, zodat laterale relief mogelijk is.

Relief nemen aan de overkant is niet meer toegestaan: bij een rood gemarkeerde penalty area mag niet meer aan de overkant relief genomen worden tenzij dit door een lokale regel wel mag.

Speciale restricties in een penalty area niet meer van toepassing: geen straf meer als u in een penalty area losse voorwerpen raakt (zoals bladeren, stenen en takken) of de grond raakt met uw hand of club.

Bunkers

Speciale restricties op het verplaatsen van losse voorwerpen verdwijnt: geen straf als u losse voorwerpen in de bunker aanraakt of verplaatst.

Minder strenge regels voor het raken van het zand in de bunker met de hand of club: het is niet toegestaan om (1) het zand met uw hand of club aan te raken om de conditie van de bunker te testen of (2) met uw club precies voor of achter de golfbal een oefenswing te maken.

Nieuwe optie voor een onspeelbare bal in de bunker: met twee strafslagen is het toegestaan de bal uit de bunker te droppen. Een rechte lijn vanuit de hole door de positie waar de bal lag in de bunker moet doorgetrokken worden en op deze lijn mag de bal zo ver naar achteren als u wilt gedropt worden buiten de bunker.

4. Toegestane uitrusting

Dit onderdeel is verdeeld in drie categorieën.

Beschadigde golfclubs

Gebruik van beschadigde golfclubs: het is toegestaan een beschadigde golfclub te blijven gebruiken ongeacht de wijze waarop de beschadiging is ontstaan (ook ontstaan door woede).

Vervangen van beschadigde golfclubs: u mag een beschadigde golfclub niet vervangen, tenzij de beschadiging buiten uw schuld om was.

Beschadigde bal

Een bal met een scheur of barst vervangen voor een nieuwe bal: als er een scheur of barst in een golfbal ontstaat tijdens het spelen van de hole mag deze bal vervangen worden. Als u de golfbal alleen wilt vervangen omdat de golfbal zijn 'vorm' heeft verloren, mag dit niet.

Apparaten voor afstandsmeting

Afstandsmeters toegestaan: u mag een afstandmeter gebruiken tenzij dit verboden is middels een lokale regel.

5. Hoe een slag voorbereid en uitgevoerd wordt

Oplijnen voor een slag

Hulp van een caddie voor het oplijnen verder beperkt: het is voor een caddie niet toegestaan om op een lijn achter u te gaan staan vanaf het moment dat u achter de bal staat voor uw slag totdat u uw slag heeft gemaakt.

6. Stimuleren van een hogere speeltempo

Speel vlot: het is aanbevolen om uw slag binnen 40 seconden te maken zodra het uw beurt is om te slaan.

Spelen buiten uw beurt om (ready golf): dit heeft altijd gemogen, maar wordt sterk aanbevolen. Het houdt in dat wanneer iemand nog een slag aan het voorbereiden is en u bent klaar om te slaan terwijl u eigenlijk niet aan de beurt bent, u toch slaat om het speeltempo te verhogen.

Nieuwe alternatieve manier voor strokeplay: een nieuwe spelvorm 'Maximum Score' tijdens strokeplay. Vooraf wordt een maximum score ingesteld zoals triple bogey, zodra deze score is bereikt wordt u geacht de bal op te pakken.

7. Vertrouwen op de integriteit van spelers

Speel volgens de gedragsregels van het spel: er komen nieuwe voorzieningen om de hoge eisen van de gedragscode te versterken. Het bestuur heeft de bevoegdheid om spelers te diskwalificeren als er zware overtredingen worden geconstateerd.

Gedragscode van de speler: het bestuur heeft de mogelijkheid om eigen maatregelen te vormen voor het overtreden van bepaalde gedragsregels.

Geen melding meer bij het oppakken van de bal: als er een goede reden is om de bal op te pakken om deze te identificeren of om te bekijken of de bal beschadigd is, hoeft u dit niet meer van te voren te melden aan de andere speler of marker. Zij hoeven het proces ook niet te observeren.

Beoordeling van spelers blijft prioriteit: bij het vaststellen van een plaats, lijn, gebied of afstand blijft de beoordeling van een speler gehandhaafd zelfs als later uit videobeelden blijkt dat het verkeerd was. Het uitgangspunt hierbij is dat de speler er alles aan doet om de afstand of plek zo goed mogelijk te bepalen onder de geldende condities.

Advertentie