Top

Advertentie

0
0,00 EUR

Nieuwsoverzicht Startende Golfers

Wijziging golfregels in 2017 09 januari 2017

We starten het nieuwe golfjaar 2017 met weinig wijzigingen in de golfregels. Er wordt slechts één regel aangepast, maar deze aanpassing is zeer ingrijpend te noemen. Vanaf 1 januari 2017 is het namelijk niet meer strafbaar als een golfbal per ongeluk wordt bewogen op de green (dit geldt ook voor de marker). Hierdoor zijn golfregels 18-2 'Bal bewogen door speler' en regel 18-3 'Bal bewogen door de tegenstander' en regel 20-1 'Opnemen en markeren van de bal' aangepast.

De NGF heeft een plaatselijke regel geschreven om de nieuwe regel op deze manier toe te passen in de NGF-competitie en in NGF-wedstrijden. De NGF raadt golfclubs aan deze plaatselijke regel over te nemen, zodat iedereen in Nederland onder dezelfde regels speelt.

Nieuwe golfregel 2017: Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (Regels 18-2, 18-3 en 20-1)

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1. Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

Straf voor overtreding plaatselijke regel:

Matchplay – verlies van de hole

Strokeplay – twee slagen

In dit pamflet wordt de regel met visualisaties uitgelegd.

Vragen en antwoorden over deze nieuwe golfregel

Hoe werkt de nieuwe plaatselijke regel?

Bij het per ongeluk bewegen van uw golfbal of marker is het volgens de nieuwe plaatselijke regel niet meer nodig om hiervoor een straf op te lopen. Als de bal toch per ongeluk wordt bewogen door de speler, de speelpartner, de tegenstander of een van de caddies of uitrusting dan volgt er geen straf, plaatst u de bal of marker terug op de oorspronkelijke plek en speelt u op deze manier verder.

Geldt de plaatselijke regel als de bal door wind, water of andere natuurverschijnselen zoals het effect van zwaartekracht wordt verplaatst?

Nee, wanneer de bal is bewogen door wind, water of een andere natuurlijke omstandigheid (zoals zwaartekracht), moet de bal worden gespeeld zoals deze ligt vanaf de nieuwe ligplaats zonder straf. Een balmarker die op deze manier is verplaatst moet teruggeplaatst worden.

Waarom wordt deze plaatselijke regel geïntroduceerd?

Het bewegen van een golfbal op de green is een van de vele onderwerpen die besproken is door de R&A en de USGA in hun initiatief om de golfregels te moderniseren. Steeds meer greens van tegenwoordig zorgen door hun vorm, helling en conditie dat de kans dat een golfbal per ongeluk wordt bewogen groter wordt. Het is hierdoor steeds moeilijker te beoordelen of de golfbal door de speler is bewogen of dat de wind of een ander natuurverschijnsel de oorzaak is. Daarnaast kan het als erg onredelijk gevonden worden dat een speler een straf krijgt voor het bewegen van de golfbal op de green terwijl de speler niks meer doet dan de normale acties om een slag voor te bereiden.

Bekijk een mooi voorbeeld van Dustin Johnson waarbij de USGA uiteindelijk besloot geen straf toe te wijzen.

Waarom wordt deze regel niet op de hele golfbaan toegepast?

Tijdens het initiatief om de golfregels te moderniseren en te vereenvoudigen, is vooral gelet op de regel waarbij de bal in rust beweegt. Het is daaruit gebleken dat de meeste overtredingen van deze regel plaats hebben gevonden op de green. Het gaat hierbij vrijwel altijd om kleine verplaatsingen van de golfbal en dit gebeurt tijdens de normale acties om een slag voor te bereiden.

De R&A is van mening dat deze overwegingen niet van toepassing zijn wanneer een golfbal niet op de green ligt. De R&A vindt het belangrijk om de strafslag te behouden bij een bewogen bal door de baan heen en dat de speler de golfbal speelt zoals deze ligt.

Een onfortuinlijke oefenswing door Justin Rose welke ook in de toekomst bestraft blijft.

Waarom wordt deze regel niet meegenomen met de algemene wijziging volgens de cyclus?

Als onderdeel van de modernisatie van de golfregels hebben de R&A en de USGA zichzelf voorgenomen om in 2017 een reeks wijzigingen van de golfregels in te voeren. Kijkend naar de significante problemen die de huidige regel 18-2 de laatste jaren heeft veroorzaakt, is er voor gekozen om deze specifieke wijziging nu al beschikbaar te stellen via een plaatselijke regel.

Waarom wordt deze regel niet permanent ingevoerd in plaats van het invoeren via een lokale regel?

Normaal gesproken worden de golfregels elke vier jaar aangepast. De laatste revisie was vorige jaar in 2016. Doordat de nieuwe regel nu gepubliceerd is via een plaatselijke regel, is het mogelijk om een nieuwe regel aan het spel toe te voegen zonder te hoeven wachten op een vierjaarlijkse revisie. De R&A en de USGA vonden het dermate belangrijk om deze regel aan te passen, dat zij bewust niet hebben gewacht tot de vierjaarlijkse revisie.

Is de nieuwe regel ook van toepassing op amateurs?

Ja, de plaatselijke regel zal breed worden toegepast op alle niveaus. De NGF heeft de golfclubs aangeraden deze plaatselijke regel toe te passen op de eigen golfbaan. De NGF-wedstrijden en NGF-competitie zullen altijd met deze plaatselijke regel spelen.

Het blijft dus zaak om de plaatselijke regels per golfclub goed te bekijken, het kan namelijk voorkomen dat bepaalde clubs niet meedoen aan deze nieuwe regel.

Welke acties worden als 'per ongeluk' beschouwd?

Het niet bewust bewegen van een golfbal of marker kan meerdere acties als oorzaak hebben. Voorbeelden zijn: het laten vallen van de balmarker op de golfbal, het per ongeluk raken van de golfbal tijdens het maken van een oefenswing dichtbij de bal, het per ongeluk raken van de golfbal tijdens het adresseren, etc.

Welke acties worden niet gezien als 'per ongeluk'?

De plaatselijke regel is niet van toepassing op het bewust oprapen of verplaatsen van de golfbal. Voorbeelden zijn: het slaan of bewegen van een golfbal in woede, het oprapen van de golfbal zonder te marken, etc.

Advertentie