Top

Advertentie

0
0,00 EUR

Gids voor startende golfers

Een handige gids met de belangrijkste golfregels kort en krachtig uitgelegd. Ideaal voor beginnende golfers of golfers die snel een veel voorkomende regel willen opzoeken.

Etiquette

Veiligheid in de baan is belangrijk, een golfbal kan iemand namelijk aardig verwonden. Met de volgende punten kunt u de veiligheid vergroten.

 • Veroorzaak met oefenswings geen schade en kijk uit dat u medespelers niet in gevaar brengt,
 • Sla geen bal voordat spelers voor u buiten bereik zijn,
 • Let op de voorrangsregeling van greenkeepers, normaliter betekent een zwaailicht dat u niet moet slaan,
 • Bij dreigend gevaar na een slag roep ‘FORE’.
op zaterdag 29 juli 2017
Vraag beantwoord?

Golf is een zeer technische sport waarbij de concentratie hoog is. Het is daarom belangrijk dat u rekening houdt met uw medespelers. Met behulp van de volgende punten kunt u dit bereiken.

 • Niet storen of afleiden als iemand slaat.
 • Sta niet vlakbij of recht achter een speler die gaat slaan.
 • Zet elektronische apparaten uit.
 • Niet op iemands puttinglijn staan of schaduw veroorzaken.
 • Blijf bij de green tot iedereen heeft uitgeholed.
 • Score pas noteren op weg naar de volgende hole.
op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

In de baan zult u merken dat iedere flight een ander tempo heeft. De doorstroming kan met de volgende punten optimaal behouden worden.

 • Speel en loop in een vlot tempo.
 • Houd aansluiting met de groep vóór u. U moet de groep achter u doorlaten als u een hele hole afstand verliest.
 • Laat een snellere groep door als er ruimte is.
 • Let op uw beurt en zorg klaar te zijn om te spelen.
 • Speel een provisionele bal als uw bal misschien verloren is.
 • Laat door als u waarschijnlijk lang moet zoeken.
op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?
 • Voorkom onnodige schade aan de baan, volg richtingaanwijzers.
 • Hark bunkers, leg plaggen terug en repareer pitchmarks op de green.
 • Ga zorgvuldig om met de green en het gebied rond de hole.
 • Loop niet met golfkarren op de voorgreen of tussen de green en bunkers.
op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Pitchmark repareren

Een golfbal die van een hoogte op de green neerkomt veroorzaakt een klein kuiltje. Dit kuiltje moet gerepareerd worden om de green in goede staat te houden en andere spelers geen last te bezorgen van dit kuiltje. Een pitchmark kunt u eenvoudig repareren met een pitchvork.

 1. Zet de pitchvork vlak naast de pitchmark in de grond.
 2. Beweeg de pitchvork naar de pitchmark toe, waardoor de grond zijwaarts naar de pitchmark beweegt en deze weer opvult.
 3. Herhaal dit enkele malen rondom de pitchmark.
 4. Probeer niet de pitchmark omhoog te ‘trekken’ door de pitchvork van de pitchmark af te bewe- gen. De wortels van het gras breken dan en de plek wordt bruin.
 5. Duw de ontstane oneffenheid plat met uw putter of uw voet.
op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Golfregels

 • De Plaatselijke Regels op de scorekaart en het publicatiebord te lezen.
 • Een merkteken op uw bal te zetten; veel golfers spelen met het- zelfde merk bal en als u uw bal niet kunt identificeren wordt hij als verloren beschouwd.
 • Uw stokken te tellen; u mag hoogstens 14 stokken meenemen (regel 4.1b)
op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?
 • is het niet toegestaan advies te krijgen of te geven van/aan andere behalve uw partner of caddie; informatie over golfregels, afstanden op de golfbaan en de positie van bunkers, vlaggen, etc is wel toegestaan (regel 10.2),
 • is het niet toegestaan oefenballen te slaan tijdens een hole (5.5), maar chips en putts op de green van de vorige hole maken mag wel,
 • is het niet toegestaan om bijzondere apparatuur te gebruiken tenzij specifiek toegestaan volgens de golfregels (regel 4.3).
op woensdag 16 januari 2019
Vraag beantwoord?
 • bij strokeplay; zorg dat de scorekaart volledig is ingevuld (inclusief handtekening van u en uw marker) en lever de scorekaart zo snel mogelijk in bij de wedstrijdcommissie (regel 6-6),
 • bij matchplay; zorg dat de uitslag wordt doorgegeven.

Hoe vul je een qualifying scorekaart goed in tijdens het golfen?

op woensdag 16 januari 2019
Vraag beantwoord?

Afslaan & de bal spelen

De afslagplaats is de startplaats van de te spelen hole. Het is een rechthoekige strook, twee stoklengten diep, waarvan de voorkant en de zijkanten worden bepaald door de buitenzijden van twee teemerken. Een golfbal is buiten de afslagplaats wanneer deze er geheel buiten ligt. Als u buiten dit gebied afslaat:

 1. strokeplay: u krijgt twee strafslagen en u moet de fout herstellen door alsnog vanaf de juiste positie af te slaan. Corrigeert u de fout niet? Dan wordt u gediskwalificeerd.
 2. matchplay: er is geen straf, maar uw tegenstander mag eisen dat u de afslag opnieuw doet, mits dit direct wordt gevraagd. In dit geval telt de eerdere afslag niet.

Wanneer is een golfbal vanuit de afslagplaats gespeeld?

Regel 6 is van toepassing

op woensdag 16 januari 2019
Vraag beantwoord?

Het zoeken naar een golfbal mag maximaal 3 minuten in beslag nemen. Tijdens het zoeken mag zand, water of planten opzij geschoven of verplaatst worden om de golfbal te vinden, zolang dit maar op een redelijke wijze wordt uitgevoerd. Mocht het zo zijn dat een golfbal diep in het zand van een bunker ligt, dan mag u het zand verplaatsen om de golfbal te identificeren. U moet daarna de ligging van de golfbal zo goed mogelijk corrigeren in de oorspronkelijke staat.

Als u een golfbal wilt opnemen om deze te identificeren, hoeft dit niet gemeld te worden aan de andere spelers, maar u dient wel de locatie van de golfbal te merken. U mag de golfbal niet meer dan nodig schoonmaken (op de green mag de golfbal wel grondig schoongemaakt worden) tijdens het opnemen en identificeren van de golfbal.

op woensdag 16 januari 2019
Vraag beantwoord?

Speel de golfbal zoals deze ligt. U mag de condities die uw slag beïnvloeden niet verbeteren door:

 • elk groeiend of vastzittend natuurlijk voorwerp, vast obstakel, integraal deel van de golfbaan, out-of-bounds markering of de teemarker (als u vanuit de afslagplaats speelt) te verplaatsen, bewegen of breken, of
 • een los natuurlijk voorwerp of een los obstakel opzij te bewegen om een stand in te nemen, of
 • het oppervlak van de grond te wijzigen, of
 • zand of losse aarde neer te drukken of te verwijderen, of
 • dauw, rijp of water te verwijderen.

Als uw bal in een bunker of in een hindernisligt, mag u:

 • de grond of het water aanraken zonder hierbij de condities te testen of te verbeteren,
 • losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels verplaatsen.

Als u de verkeerde golfbal speelt

 • strokeplay: u krijgt twee strafslagen en u moet de fout herstellen door de juiste bal te spelen (regel 6.3c),
 • matchplay: u verliest de hole.
op woensdag 16 januari 2019
Vraag beantwoord?

Spelen van een verkeerde plaats

Strokeplay: als u afslaat op de verkeerde hole dan moet u de hole niet uitspelen. De slag vervalt en u gaat alsnog naar de juiste afslag en telt twee strafslagen bij uw score op.

Matchplay: de tegenstander kan uw slag annuleren en eisen dat u alsnog vanuit de juiste afslagplaats afslaat. Er is geen verdere straf.

Regel: 6.1b

op woensdag 16 januari 2019
Vraag beantwoord?

Als u buiten of van een verkeerde afslagplaats (bijv. geel in plaats van wit) speelt, kost het u twee strafslagen en moet u een nieuwe bal van de juiste tee spelen.

De volgende regel is van toepassing ➞ R11-4

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

U speelt van een verkeerde plaats:

 • Als u een slag doet naar uw bal die is bewogen of opgenomen en die niet op de juiste plaats is teruggelegd.
 • Als u een slag doet naar een bal op een deel van de baan waar geen slag mag worden gedaan (bijvoorbeeld waar spelen uit grond in bewerking verboden is).
 • Als u een slag doet naar een bal die op een verkeerde plaats is gedropt of geplaatst.

Als u de bal op een verkeerde plaats hebt gedropt of geplaatst, maar u hebt hem nog niet gespeeld, kunt u de straf voorkomen door de bal op te nemen en correct te droppen of te plaatsen. ➞ R20-6

De volgende regel is van toepassing ➞ R20-7

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Op de green

Op de green mag u:

 • uw bal merken, opnemen en schoonmaken (plaats hem altijd op precies dezelfde plek terug), en
 • pitchmarks en oude hole-pluggen repareren, maar geen andere schade zoals spikemarks. ➞ R16-1

Wanneer u een slag doet op de green moet u ervoor zorgen dat de vlaggenstok is weggenomen of wordt bewaakt. De vlaggenstok mag ook worden weggenomen of bewaakt als de bal buiten de green ligt. ➞ R17

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Golfbal bewogen of van richting veranderd

Wanneer uw bal in het spel is en

 • u uw bal per ongeluk doet bewegen;
 • hem opneemt wanneer dat niet mag, of
 • hij beweegt nadat u geadresseerd heeft,

moet u in de regel een strafslag bijtellen en uw bal terugplaatsen (maar zie de uitzonderingen in R18-2a en 18-2b).

Als iemand anders dan uw partner of uw caddies uw stilliggende bal beweegt of hij wordt door een andere bal bewogen, moet u hem zonder straf terugplaatsen.

Als een stilliggende bal door de wind wordt bewogen of uit zichzelf beweegt, speel de bal dan zoals hij ligt, zonder straf.

De volgende regel is van toepassing ➞ R18

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Als u een bal slaat en hij wordt van richting veranderd of gestopt door u, uw partner, uw caddies of uw uitrusting, dan krijgt u een strafslag en moet u de bal spelen zoals hij ligt. ➞ R19-2

Als u een bal slaat en hij wordt van richting veranderd of gestopt door een andere stilliggende bal, dan volgt er in de regel geen straf en moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt. Als echter, alleen bij strokeplay, beide ballen op de green lagen voordat u uw slag deed krijgt u twee strafslagen. ➞ R19-5a

De volgende regel is van toepassing ➞ R19

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Opnemen, droppen en plaatsen

Voordat een bal die moet worden teruggeplaatst, wordt opgenomen (bijv. wanneer een bal op de green wordt opgenomen om hem schoon te maken), moet de ligplaats worden gemerkt. ➞ R20-1

Wanneer de bal wordt opgenomen om hem te droppen of op een andere plek te plaatsen (bijv. droppen binnen twee stoklengten volgens de regel voor een onspeelbare bal), is het niet verplicht om de ligplaats te merken al wordt het merken wel aanbevolen.

Sta bij het droppen rechtop, houd de bal met gestrekte arm op schouderhoogte en laat hem vallen.

De volgende regel is van toepassing ➞ R20

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

De meestgebruikelijke situaties waarin een gedropte bal opnieuw moet worden gedropt, zijn als de bal:

 • naar een ligplaats rolt waar dezelfde belemmering optreedt die zonder straf ontweken mocht worden (bijv. een vast obstakel);
 • meer dan 2 stoklengten van de plaats waar hij gedropt is tot stilstand komt, of
 • dichter bij de hole tot stilstand komt dan de oorspronkelijke ligplaats, het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering of waar de bal het laatst de grens van een waterhindernis kruiste.

Er zijn in totaal negen gevallen waarin een bal opnieuw moet worden gedropt en ze worden beschreven in ➞ R20-2c.

Als een bal bij de tweede drop weer in een van deze ligplaatsen rolt, plaatst u de bal op de plek waar hij bij de tweede drop het eerst de baan raakte.

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

U mag:

 • uw bal opnemen of een andere bal laten opnemen als u denkt dat de bal een andere speler kan helpen, of
 • iedere bal laten opnemen die uw spel zou kunnen hinderen.

U mag niet afspreken een bal te laten liggen om een andere speler te helpen.

Een bal die wegens helpen of hinderen is opgenomen, mag niet worden schoongemaakt, tenzij hij op de green is opgenomen.

De volgende regel is van toepassing ➞ R22

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Losse natuurlijke voorwerpen & losse obstakels

U mag een los natuurlijk voorwerp bewegen (d.w.z. losse natuurlijke objecten als kiezels, losliggende bladeren, takjes), tenzij het losse natuurlijke voorwerp en uw bal in dezelfde hindernis liggen. Als uw bal verrolt doordat u een los natuurlijk voorwerp weghaalt, moet de bal worden teruggeplaatst en (tenzij uw bal op de putting green lag) krijgt u een strafslag.

De volgende regel is van toepassing ➞ R23

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Losse obstakels (d.w.z. losse kunstmatige objecten als harken, blikjes etc.) mogen overal zonder straf worden weggenomen. Als de bal daardoor beweegt, moet hij zonder straf worden teruggeplaatst. Als de bal op of in een obstakel ligt, mag de bal worden opgenomen, het obstakel weggenomen en de bal gedropt op de plek recht onder de plaats waar de bal op het obstakel lag. Op de green moet de bal op deze plek geplaatst worden.

De volgende regel is van toepassing ➞ R24-1

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Vaste obstakels & abnormale terreinomstandigheden

Een vast obstakel is een kunstmatig object dat niet verplaatst kan worden (bijv. een schuilhut) of niet makkelijk verplaatst kan worden (bijv. een stevig in de grond geslagen richtingaanwijzer). Paaltjes of hekken die buiten de baan markeren, zijn geen obstakels. Als het obstakel op uw speellijn is, maar niet uw swing belemmert, mag u de belemmering niet ontwijken, tenzij zowel uw bal als de belemmering op de green zijn.

De volgende regel is van toepassing ➞ R24-2

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Een abnormale terreinomstandigheid is tijdelijk water, grond in bewerking of een gat, hoop of spoor gemaakt door een gravend dier, een reptiel of een vogel.

De volgende regel is van toepassing ➞ R25-1

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Vaste obstakels en abnormale terreinomstandigheden mogen zonder straf worden ontweken wanneer zij de ligging van de bal, uw stand of uw swing belemmeren, behalve wanneer de bal in een waterhindernis ligt. U mag de bal opnemen en droppen binnen een stoklengte van het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering, maar niet dichter bij de hole (punt P, zie tekening volgende bladzijde).

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Als de bal op de green ligt, bij bijvoorbeeld een sprinkler, moet hij op het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering worden geplaatst. Dat kan buiten de green zijn.

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Voor een bal die in de bunker ligt, bestaat de extra mogelijkheid de belemmering te ontwijken met een strafslag. U mag de bal buiten de bunker droppen op de rechte lijn die loopt vanaf de hole door het punt waar de bal in de bunker lag. U mag op deze lijn zo ver naar achteren als u wilt.

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Ontwijken vaste obstakels en abnormale terreinomstandigheden

Ontwijken van vaste obstakels en abnormale terreinomstandigheden gaat volgens twee stappen; u bepaalt punt P en daarna dropt u de bal binnen een gebied van een stoklengte vanaf punt P.

Dichtstbijzijnde punt zonder belemmering, punt P

Punt P is zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal ligt

 • niet dichter bij de hole, en
 • waar als de bal daar zou liggen, de belemmering niet meer bestaat.

Bepalen van punt P (afbeelding 1)

 • Neem de stok die u zou gebruiken om de slag te maken als de GUR er niet was geweest.
 • Met deze stok simuleert u de slag, om te zien wanneer u geen last meer hebt van de GUR.
 • Het punt waar uw stok op de grond rust, is het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering, punt P.
Bepalen van punt P bij droppen Hoe moet u droppen Afbeelding 1 Afbeelding 2

Droppen (afbeelding 2)

 • Vanaf punt P mag u met 1 stoklengte een gebied afmeten, dat niet dichter bij de hole ligt.
 • U dropt de bal binnen het gebied.
 • De bal mag niet dichterbij dan punt P tot stilstand komen, en meer dan 2 stoklengten uit het gebied wegrollen.

De volgende regels zijn van toepassing R24-2 en 25-1

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Onspeelbare bal

U mag overal op de baan uw bal onspeelbaar verklaren, behalve in een waterhindernis, daar moet u de waterhindernisregel toepassen.

Als u uw bal onspeelbaar verklaart, dan kunt u met een strafslag:

 1. een bal spelen van de plek waar u het laatst gespeeld heeft, of
 2. een bal droppen zover als u wilt achter het punt waar de bal lag, waarbij u de hole, het punt waar de bal lag, en de plek waar de bal wordt gedropt op een rechte lijn moet houden, of
 3. een bal droppen binnen 2 stoklengten van de plek waar de bal ligt, niet dichter bij de hole.
Onspeelbare bal droppen

De volgende regel is van toepassing ➞ R28

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Als uw bal in een bunker ligt, mag u handelen zoals de algemene regel voor een onspeelbare bal. U moet echter bij het droppen in de bunker droppen als u op een lijn of binnen 2 stoklengten gaat droppen.

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Waterhindernis

Als uw bal in een waterhindernis (gele palen en/of lijnen) ligt, mag u:

 1. de bal spelen zoals hij ligt, of
 2. een bal spelen van waar u de bal in het water sloeg (1 strafslag), of
 3. droppen zover als u wilt achter de waterhindernis waarbij u de hole, het punt waar de bal het laatst de grens van de waterhindernis heeft gekruist en de plek waar de bal wordt gedropt op een rechte lijn moet houden (1 strafslag).

De volgende regel is van toepassing ➞ R26

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Laterale waterhindernis

Als uw bal in een laterale waterhindernis ligt (rode palen en/of lijnen) heeft u dezelfde mogelijkheden voor een bal in een waterhindernis:

 1. de bal spelen zoals hij ligt, of
 2. een bal spelen van waar u de bal in het water sloeg (1 strafslag), of
 3. droppen zover als u wilt achter de waterhindernis waarbij u de hole, het punt waar de bal het laatst de grens van de waterhindernis heeft gekruist en de plek waar de bal wordt gedropt op een rechte lijn moet houden (1 strafslag).

Als uw bal in een laterale waterhindernis ligt (rode palen en/of lijnen) mag u ook met 1 strafslag binnen 2 stoklengten droppen van, en niet dichter bij de hole dan:

 1. het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis heeft gekruist, of
 2. een punt aan de overzijde van de hindernis, even ver verwijderd van de hole als het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis heeft gekruist.

De volgende regel is van toepassing ➞ R26

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Bal verloren of buiten de baan, provisionele bal

Bekijk de Plaatselijke Regels op de scorekaart om de grenzen van de baan vast te stellen. Deze worden in de regel bepaald door hekken, muren, witte palen of witte lijnen.

Als uw bal verloren is buiten een waterhindernis of buiten de baan ligt, moet u met een strafslag een andere bal spelen van de plek waar u het laatst gespeeld heeft, dat heet ‘slag en afstand’.

U mag 5 minuten naar een bal zoeken. Als de bal niet binnen 5 minuten is gevonden, is hij verloren.

De volgende regel is van toepassing ➞ R27

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Als u na uw slag denkt dat uw bal misschien verloren is buiten een waterhindernis of buiten de baan ligt, behoort u een provisionele bal te spelen. U moet kenbaar maken dat het een provisionele bal is en deze spelen voordat u naar voren gaat om de oorspronkelijke bal te zoeken.

De volgende regel is van toepassing ➞ R27-2

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Als uw oorspronkelijke bal op de baan wordt gevonden, moet u daarmee zonder straf doorspelen. De slag met de provisionele bal vervalt.

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Als uw oorspronkelijke bal verloren is (buiten een waterhindernis) of buiten de baan ligt dan moet u met een strafslag doorspelen met de provisionele bal. De slag met de verloren bal en met de provisionele tellen ook mee. U gaat uw vierde slag slaan.

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Wedstrijdvormen

Bij een matchplaywedstrijd speelt u tegen een tegenstander per hole. De laagste score op een hole wint . Wie de meeste holes in een wedstrijd wint, wint de wedstrijd.

Ook bij matchplay kunt u met handicapverrekening spelen. De Handicap Slagen worden per hole verrekend, de laagste nettoscore wint de hole.

De stand van de wedstrijd wordt aangegeven door het aantal holes dat een speler voor staat (up) of achter (down) staat. De uitslag wordt bepaald door het aantal holes dat nog te spelen is.

Een voorbeeld score is bijvoorbeeld 4 and 3: 4 ‘up’ en nog 3 holes te gaan. Als de stand gelijk is, wordt dit ‘all square’ genoemd.

De volgende regel is van toepassing ➞ R2

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Bij een strokeplaywedstrijd wint de speler die na 9 of 18 holes het minste aantal slagen heeft. Alle slagen en eventuele strafslagen moeten worden geteld, er moet altijd worden uitgeholed. Het totaal aantal slagen is de brutoscore.

Bij een wedstrijd met handicapverrekening is de nettoscore de brutoscore minus het aantal slagen dat u krijgt volgens uw Playing Handicap.

De volgende regel is van toepassing ➞ R3

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Het Stablefordsysteem is een puntentelling waarbij niet het aantal slagen wordt geteld, maar het aantal punten behaald op elke hole. Hierdoor is het de bedoeling om zoveel mogelijk punten te scoren in plaats van zo weinig mogelijk, zoals bij strokeplay waarbij het aantal slagen wordt geteld. Door deze manier van tellen, heeft een slechte score op een hole minder invloed op de totaalscore.

Uw handicap slagen worden volgens de Stroke Index over de holes verdeeld. Hoe hoger uw handicap, hoe meer slagen u over een hole mag doen om nog punten te krijgen.

Bij Stableford hoeft u niet uit te holen als u geen punten meer kunt halen. Dit bevordert de snelheid van het spel.

U vindt een uitgebreide uitleg over de puntentelling op de pagina Stableford puntentelling

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Stablefordtelling

Als u op een hole uw persoonlijke PAR speelt, krijgt u daar 2 punten voor. Uw persoonlijke PAR bestaat uit de PAR van de hole plus eventuele handicap slagen.

Als u bijvoorbeeld Playing Handicap 22 heeft, krijgt u 22 handicap slagen. Dit betekent dat u in een 18-holeswedstrijd op elke hole 1 slag extra krijgt en op de vier moeilijkste holes nog eens 1 slag extra.

PuntenAantal slagen t.o.v. persoonlijke PAR op elke hole
02 slagen of meer, geen score genoteerd
11 slag extra
2Zelfde aantal slagen
31 slag minder
42 slagen minder
53 slagen minder
64 slagen minder
op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Op elke golfbaan worden de holes ingedeeld op moeilijkheidsgraad van 1 tot en met 18. De moeilijkste hole krijgt Stroke Index 1 en de makkelijkste hole krijgt Stroke Index 18. Op de scorekaart is de Stroke Index per hole vermeld met SI.

op dinsdag 03 juni 2014
Vraag beantwoord?

Een erkende marker is elke golfer die geslaagd is voor het golfregelexamen. Bij het praktisch examen van het golfexamen geldt dezelfde regel. Dit betekent dat u zelf kunt bepalen wie uw marker is.

op zaterdag 29 juli 2017
Vraag beantwoord?
Advertentie